ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Φυλλάδια

Διαφημιστικά φυλλάδια, το βασικό μέσο γραπτής επικοινωνίας για τις τοπικές αγορές και τους καταναλωτές της, αλλά και το απαραίτητο επικοινωνιακό έντυπο των υπηρεσιών και των προϊόντων της επιχείρησης σας.

Η συνήθης διαστάσεις φυλλαδίων είναι Α6, Α5, Α4, Α3, παρ’ όλα αυτά ο κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει την δικιά του διάσταση.

Τα φυλλάδια μπορούν να έχουν τους εξής τρόπους διπλώματος:
- Δίπτυχα
- Τρίπτυχα
- Πολύπτυχα
- Ζ

Πείτε μας για το έργο σας,
παρακαλώ να είστε περιγραφικοί.